Nauka

Niepokojący spadek liczby owadów

W ciągu ostatnich 27 lat spadek liczby owadów zmniejszył biomasę pszczół, mrówek i innych insektów w Niemczech o 76%. Granicząca z Niemcami Polska ma powody do obaw – trudno zakładać, że w naszym kraju sytuacja jest znacząco lepsza.

Osy latające wokół jedzenia, chmara much na przedniej szybie samochodu, krwiożercze komary, przez które nie możemy zasnąć – powietrze, w szczególności latem, zdaje się być pełne latających, kłujących stworzonek. Jednak nowe badanie przedstawia odmienny obraz sytuacji. W ciągu ostatnich dziesięcioleci liczba owadów spadła o 76%. Według naukowców taki spadek ilości insektów może mieć dla nas dramatyczne skutki.

Przez ponad 27 lat badacze z uniwersytetów w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii obserwowali populację owadów w 63 obszarach ochrony przyrody ożywionej na terenie Niemiec. W latach 1989–2016 badacze ustawiali podobne do namiotów pułapki Malaise’a i regularnie analizowali insekty, które w nie wpadły. Pułapki zostały rozmieszczone na obszarach o różnych właściwościach – od ubogich w pokarm wrzosowisk po łąki obfitujące w źródła pożywienia.

 

Nie znamy jeszcze przyczyny zmniejszenia się populacji owadów

Poza czynnikami środowiskowymi, jak np. wegetacja, badacze zwrócili uwagę na dane zgromadzone przez pobliskie stacje meteorologiczne, jak temperatura, opady i prędkość wiatru. Dodatkowo zbadali różnorodność roślin, warunki oświetleniowe, stężenie azotu i wilgotność w okolicach tych stacji. Żaden z zarejestrowanych czynników nie wyjaśnia olbrzymiego spadku liczebności owadów. Wręcz przeciwnie – niewielki wzrost temperatury i inne okoliczności powinny doprowadzić do jej wzrostu.

Badacze twierdzą więc, że sytuacja może być wynikiem połączenia kilku czynników, na przykład intensyfikacji rolnictwa spowodowanej monokulturami i wykorzystaniem pestycydów. Nie znaleziono jeszcze dowodów potwierdzających tę teorię, więc jej autorzy nakłaniają innych do bardziej szczegółowego badania przyczyn zmniejszenia populacji owadów i jego wpływu na ekosystem.

Wyniki najnowszych badań i spodziewane konsekwencje powszechnego spadku liczby owadów nie są dla firmy Intel zaskoczeniem. Oprócz innych inicjatyw dwa lata temu firma przeprowadziła projekt badawczy mający na celu wsparcie badań nad masowym spadkiem populacji pszczół. Wyniki tego projektu pomogły nam zrozumieć przyczyny tej środowiskowej zagłady i podjąć kroki zaradcze.

Udostępnij ten artykuł

Podobne tematy

Nauka

Przeczytaj w następnej kolejności

Read Full Story