Styl życia

Technologia 5G szansą dla wykluczonych z sieci

Eksperci badają socjoekonomikę i technologie niskokosztowe, aby udostępnić sieć niepodłączonym jeszcze do Internetu rolniczym miasteczkom i wsiom.

Przy tak ogromnej liczbie wszechobecnych smartfonów aż trudno uwierzyć, że ponad połowa mieszkańców naszej planety nie ma dostępu do szerokopasmowego łącza. Niektórzy eksperci już zastanawiają się, jak 5G – bezprzewodowa sieć następnej generacji, która zawita pod strzechy w 2020 roku – pozwoli połączyć miliardy ludzi, którzy obecnie nie mogą uzyskać dostępu do Internetu.

Dzięki zbadaniu miejsc bez dostępu do Internetu rozsianych po całym świecie oraz zastosowaniu nowych podejść do technologii eksperci po raz pierwszy są w stanie ułatwić regionom wiejskim dostęp do sieci 5G.

„Dla nas, socjologów koncentrujących się na technologii 5G, najważniejsze jest zrozumieć, jakiego rodzaju zmiany są możliwe i prawdopodobne ze społecznego punktu widzenia” – mówi Maria Bezaitis, naczelny inżynier zespołu Market Pathfinding w firmie Intel, stanowiącego część Next Generation Standards. Wraz z zespołem bada ona społeczne oraz ekonomiczne aspekty odcięcia od Internetu. Ich praca może pomóc twórcom technologii sieci 5G oraz dostawcom usług w opracowaniu najlepszego sposobu na zapewnienie dostępu do sieci takim regionom.

„Ważne jest, aby sprawę tę postawić w formie pytania, a nie założenia, że technologia 5G w każdym przypadku będzie dobrym rozwiązaniem” – twierdzi Bezaitis.

Rzecz jasna większość ludzi nie myśli o swojej sieci, a jedynie o tym, czy ona działa.

Bezaitis twierdzi, że twórcy technologii 5G wciąż pracują nad wymaganiami, takimi jak prędkość, opóźnienia, wydajność i niezawodność. Jej zespół pragnie jednak zrozumieć, czy oraz w jaki sposób cechy te mają znaczenie dla ludzi, którzy obecnie nie mają dostępu do Internetu.

internetowe sieć bezprzewodowa
Ponad połowa świata takiego dostępu nie posiada.

„Musimy zrozumieć cechy czy wartości, które sprawią, że technologia 5G zyska na znaczeniu u osób mających na niej przecież skorzystać” – twierdzi.

 

Podłączyć niepodłączonych

Podczas gdy w technologii 4G chodziło o szybsze bezprzewodowe przesyłanie danych, tak technologia 5G spowoduje udostępnienie wydajnych łączy z Internetem urządzeniom osobistym oraz maszynom korzystającym z chmur obliczeniowych.

I choć budowa nowych szerokopasmowych wież przekaźnikowych dla każdego obszaru rolniczego na świecie może okazać się dla firm telekomunikacyjnych ekonomicznie niewykonalnym przedsięwzięciem, niektórzy postrzegają wprowadzenie technologii 5G w kategoriach możliwości znalezienia innowacyjnych sposobów na podłączenie do sieci niepodłączonych.

Zespół Bezaitis spogląda w kierunku nowych dostawców usług bezprzewodowych na rynkach zachodnich, którzy polegają na szybkich i łatwych do wdrożenia, a jednocześnie ekonomicznych technologiach sieciowych.

„Technologie te, na przykład pod względem prędkości, jeszcze nie kwalifikują się jako 5G, choć pozwalają już na tworzenie infrastruktury zdolnej do zapewnienia użytkownikom końcowym atrakcyjnych poziomów usług przy niższych niż zwykle kosztach” – twierdzi Bezaitis. „W przypadku społeczności i regionów, które mają słaby dostęp lub w ogóle nie mają dostępu do Internetu, modele te mogą stanowić dobry punkt wyjściowy”.

Twierdzi ona, że regiony w Stanach Zjednoczonych bez dostępu do Internetu są dobrym miejscem do badania, jak ludzie się uczą, przystosowują i używają usług internetowych.

„Pytanie, które chcemy zadać, to w jaki sposób ludzie są w stanie przetrwać i funkcjonować w sieci”?

Przy wykorzystaniu badań terenowych udaje się odpowiedzieć na coraz większą liczbę z tych pytań. Dzięki temu twórcy technologii 5G będą lepiej rozumieć, jak podejść do problemu podłączania nowych obszarów.

Jedynie 15,9% Amerykanów nie ma dostępu do Internetu, podczas gdy w innych miejscach na świecie współczynnik ten potrafi być bardzo wysoki. Tak jest w przypadku Bangladeszu, Tajlandii i Chin, w których podłączonych do sieci jest odpowiednio: 93,2%, 71,6% oraz 54,2% mieszkańców. W badaniu przeprowadzonym przez McKinsey & Company stwierdzono, że we wdrożeniu dostępu do Internetu w obszarach rolniczych przeszkadza słaba infrastruktura, ale także inne czynniki.

W przybliżeniu 76% społeczeństwa Indii mieszka w małych rolniczych wioskach rozsianych po całym kraju. Według Sundararajana Srinivasana – starszego dyrektora działu Next Generation and Standards firmy Intel w Indiach – nie ma ono dostępu do szerokopasmowego Internetu. Wraz z India Institute of Technology Bombay (ITT) pracuje on nad projektem budowy bezprzewodowej infrastruktury szerokopasmowej przy użyciu podejścia niskonakładowego lub oszczędnego.

W 650 tysiącach wiosek, z których każdą zamieszkuje nie więcej niż 1200 osób, żyje w przybliżeniu 750 milionów ludzi. Zdaniem Srinivasana celem projektu jest pomóc mieszkańcom tych miejscowości zrozumieć zalety zaawansowanej łączności.

wieża przekaźnikowa
Budowa wież przekaźnikowych w społecznościach rolniczych może być kosztownym przedsięwzięciem, co utrudnia wprowadzenie Internetu do tych obszarów.

Sieci energetyczne w wielu miejscach są zawodne, dlatego sama infrastruktura i urządzenia końcowe muszą być energooszczędne. Co więcej, jak twierdzi Srinivasan, sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu musi być ekstremalnie ekonomiczna, ponieważ spora część ludności żyje poniżej poziomu ubóstwa.

„Odległości pomiędzy miejscowościami są znaczne, a wzniesienie tych wszystkich wież przekaźnikowych powielających sygnał staje się bardzo kosztowne” – mówi.

 

Oszczędne 5G

Aby przezwyciężyć te bariery oraz położyć fundamenty pod pełną obsługę technologii 5G, projekt wykorzystywać będzie coś, co Srinivasan nazywa „oszczędnym 5G” – poprawioną bezprzewodową technologią 4G, która choć nie jest tak szybka, to nadal jest w stanie sprostać potrzebom szerokopasmowego dostępu do Internetu, a kosztuje mniej i zapewnia prostą ścieżkę rozwoju w kierunku 5G.

„Rozwiązanie to wciąż nazywamy 5G, ponieważ wytycza ono nowe granice komunikacji na tych obszarach, które posiadają słaby lub w ogóle nie mają dostępu do Internetu” – mówi Srinivasan.

Twierdzi on jednocześnie, że technologię 5G zaprojektowano w celu połączenia urządzeń, które wykonują obliczenia i komunikują się ze sobą – w tym smartfonów, a także maszyn autonomicznie współpracujących z innymi maszynami. Większość lokalizacji łączących się z Internetem po raz pierwszy wymagać będzie jednak tylko podstawowych usług, a dopiero później może ewoluować tak, by wykorzystywać możliwości Internetu rzeczy piątej generacji.

Projekt oszczędnego 5G za cel obiera sobie zidentyfikowanie usług, które będą praktyczne dla lokalnych społeczności. Twórcy projektu mają nadzieję, że im więcej mieszkańców obszarów rolniczych będzie dowiadywać się o szerokopasmowym dostępie do Internetu, tym silniej będą oni domagać się usług – w końcu doprowadzając do powstania rynku, który wzbudzi zainteresowanie firm telekomunikacyjnych.

„Gdy mieszkańcy doświadczą już technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu, może to poskutkować wzbudzeniem samonapędzającego się cyklu rozwoju i możliwości” – mówi.

Obecnie mieszkańcy wiosek muszą jechać autobusem do regionalnego biura przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, aby osobiście opłacić rachunki, a taka podróż zabiera często cały dzień. W ramach projektu zainicjowanego przez ITT Bombay w 2016 roku w miejscowości Bahadoli uruchomiono komputerowy punkt z dostępem do szerokopasmowego bezprzewodowego łącza, który pozwala klientom na opłacanie rachunków za prąd przez Internet, bez konieczności opuszczania wioski. Srinivasan uważa, że z takiego rozwiązania skorzystać mogłoby więcej miejscowości w całych Indiach.

„Ludzie po prostu nie ufają płatnościom realizowanym za pomocą tradycyjnej poczty” – twierdzi. „Czeki wysyłane do przedsiębiorstw użyteczności publicznej drogą pocztową nie są natychmiast potwierdzane. Nawet w obszarach zurbanizowanych ludzie wolą zapłacić osobiście i od razu otrzymać pokwitowanie zapłaty”.

mężczyzna używający laptopa
Połączenie z Internetem mogłoby umożliwić ludziom na obszarach rolniczych sprzedaż produktów i świadczenie usług przez Internet.

Mimo iż wstępnie sieci mogą powstawać w oparciu o udoskonaloną technologię 4G lub oszczędne 5G, dostawcy usług telekomunikacyjnych w końcu będą w stanie wprowadzić sieci wykonane w technologii pełnego 5G, pozwalające na świadczenie większej liczby lepszych usług.

Dostęp do niezawodnych połączeń z Internetem może również przynieść korzyści systemowi edukacyjnemu w Indiach. Możliwość wyświetlenia filmu małym kosztem mogłaby pozwolić nauczycielom z odległego miasta prowadzić lekcje dla uczniów z małych miejscowości. Obecnie wielu uczniów do najbliższej szkoły musi chodzić wiele kilometrów. Według Srinivasana to utrudnienie prowadzi do wysokiego odsetka osób rezygnujących z edukacji.

 

Rozwój gospodarki na terenach wiejskich

Przyjrzenie się wdrożeniu istniejących sieci 4G w roku 2010 pomaga ekspertom od sieci w badaniu metod podłączenia większej liczby obszarów do Internetu.

Przykładem może być spadek cen telefonów 4G wraz z rozwojem sieci 4G w Indonezji, który spowodował potężny wzrost wykorzystania Internetu oraz handlu elektronicznego. Według Pew Research Center w 2016 roku dostęp do Internetu posiadało 30 procent społeczeństwa w porównaniu do jedynie 11 procent w roku 2010.

Dostęp do Internetu może również przynieść korzyści mikroprzedsiębiorcom na obszarach rolniczych, jak twierdzi Susan Faulkner, starszy analityk zespołu Market Pathfinding firmy Intel, wchodzącego w skład Next Generation Standards.

„W krajach rozwijających się ludzie często wykonują wiele drobnych prac” – mówi Faulkner. „Próbują zarabiać w każdy możliwy sposób. Lepszy dostęp do Internetu może doprowadzić do powstania większej liczby możliwości sprzedaży produktów czy usług większej liczbie ludzi”.

W miarę rozwoju technologii 5G eksperci tacy jak Bezaitis, Faulkner czy Srinivasan wykorzystują ciekawość i nowe podejścia w podłączaniu po raz pierwszy różnych części świata do Internetu .

Bezaitis twierdzi, że trzeba mieć otwarty umysł.

„Nie jesteśmy do końca pewni, jak sytuacja się rozwinie” – mówi. Przedsięwzięcie jest jednak intrygujące, a Bezaitis cieszy się, że może brać w nim udział.

Uwaga od redakcji: więcej informacji o technologii 5G w omówieniu technologii 5G oraz w informacjach prasowych firmy Intel.

Udostępnij ten artykuł

Read Full Story