Innowacje techniczne

Roboty – współpracownicy czy rywale?

Według pokolenia Y sztuczna inteligencja i roboty mają pozytywny wpływ na rynek pracy, jednak nie akceptuje ono niektórych rozwiązań.

Niektórzy obawiają się rychłej utraty pracy spowodowanej automatyzacją, inni zaś widzą przyszłość w jasnych barwach. Większość osób z „Pokolenia Y” wierzy, że nowe technologie zwiększą liczbę miejsc pracy, a nie odwrotnie. Takiego zdania jest 79% mieszkańców 186 krajów w wieku 18–35 lat, którzy wzięli udział w ankiecie Global Shapers Survey 2017. Według badanych najważniejszymi trendami były robotyka i sztuczna inteligencja.

Wskazali oni również, jak ważna jest wiedza techniczna, gdy chcemy wyróżnić się na tle konkurencji podczas szukania pracy. 46% ankietowanych stwierdziło, że kandydaci bez odpowiednich szkoleń będą mieli trudności w znalezieniu zatrudnienia. Jednak statystyki opublikowane przez Komisję Europejską ujawniły, że dwie piąte pracowników w Europie nie ma obecnie niezbędnych kwalifikacji. Być może to jeden z powodów, dla których eksperci widzą zmiany, jakie niesie pracownikom czwarta rewolucja przemysłowa, w znacznie czarniejszych barwach niż pokolenie Y, które dorastało w otoczeniu technologii.

 

Pokolenie Y nie zgadza się na podskórne chipy

Ankietowani mają jednak również pewne wątpliwości. Około połowa z nich nie zaufałaby decyzjom podejmowanym przez maszynę. Podobna liczba nie jest gotowa na to, by przyznać humanoidalnym robotom prawa człowieka. Co więcej, 44% badanych odmówiłoby wszczepienia pod skórę lub w mózgu chipu, który miałby poprawić ich wydajność. Może to brzmieć jak scenariusz filmu science fiction, ale niektórzy pracodawcy już testują takie rozwiązania.

Pokolenie Y nie ma zastrzeżeń co do robotów.
Pokolenie Y nie ma zastrzeżeń co do robotów. Zdjęcie: Flickr–Stephen Chin (CC BY 2.0) – (montaż)

Postawy wobec takich działań wyrażane przez ankietowanych są szczególnie istotne dla decydentów z obszaru polityki i gospodarki – ze względu na swoją liczebność pokolenie Y ma znaczący wpływ na rynki pracy i towarów. Osoby w tym przedziale wiekowym uważają, że technologia podnosi standard ich życia. Jednak dla pokolenia Y zależy to w dużej mierze od sposobu, w jaki roboty i sztuczną inteligencję będzie się w przyszłości wprowadzać do zakładów pracy.

Zdjęcie w tle: Wikipedia – Humanrobo (CC BY-SA 3.0) – (montaż)

Udostępnij ten artykuł

Podobne tematy

Innowacje techniczne Edukacja

Przeczytaj w następnej kolejności

Read Full Story